Helt ny iPod touch kommer inte att sätta på

Problem

Min helt nya iPod Touch slår inte på?

Lösning

Följ dessa instruktioner:

1 - Tryck samtidigt på knappen övre knappen + hem (central).

2 - Håll båda knapparna tills Apple visas.

3 - Släpp sedan bara den övre knappen men håll fortfarande hemknappen intryckt.

4 - iPod går till återställningsläge och sedan kan du återställa det via iTunes

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen