Excel - Definiera och lagra konstanta värden

Du har skapat ditt bord, och det finns flera konstanter som används flera gånger (moms, kursschema, etc. ..).

  • Grundlösning 1: Definiera dem i dina formler, t ex = C3 * 1, 196.
  • Grundlösning 2 : Du går in i celler och ringer dessa värden när det behövs
    • 1 196 i B1
    • Du kan ha din totala HT i B2
    • I C3: = B2 * $ B $ 1 .... här $ du kommer att kopiera formeln till andra platser, utan att ändra referenserna.

En annan lösning: till exempel att få momsvärdet i C3 baserat på ett värde som lagras i B2.

  • Gå till: INSERT / NAME / DEFINE ... skriv in "VATrate", sedan ner i "Refers to" Ange 1.196 och validera.
  • Ange i C3: = B2 * TVATrate

Momsavgift är en konstant lagras som NAME, som är associerad med ett värde.

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen