Excel - Utför en beräkning baserat på ett datum

Beräkningar baserade på ett datum kan göras i Excel-kalkylblad, inklusive summor och skillnader. Data kan överföras som en parameter i datumformatet till SUMIF-operatören . Det aktuella datumet eller ett specifikt datum kan skickas till SUMIF-operatören tillsammans med cellreferenser i Excel-kontorsprogram. Beräkningar baserade på ett datum kan förenkla hanteringen av data i arbetsblad som annars skulle behöva göras med komplicerade metoder som skrivprogram eller makron . Stöd för datadatformat i Excel- kalkylbladet är ett mycket användbart inslag i kontorsprogramvaran.

Problem

Jag försöker att beräkna 2 kolumner om datumet är senare än 2009:

 i kolumn A Kolumn B Kolumn C 5/31/2009 75 35 6/30/2009 40 20 12/2/2010 20 10 

Jag måste ta kolumn B minus kolumn C om datumet är äldre än 2009. Kan någon ge mig rätt formel att använda?

Lösning

Jag kunde räkna ut det. Här är formeln:

 = SUMIF (A2: A4, "<1/1/2010", B2: B4) -SUMIF (A2: A4, "<1/1/2010", C2: C4) 

Anteckna det

Tack till joanie för detta tips på forumet.

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen