Excel - Runda till närmaste heltal

Problem

Jag har ett bord i Excel 2010 eller jag skulle runda upp till heltal.

Exempel: Om om 15.01 måste det avrundas till 16.

Lösning

Vi borde därför använda = ROUND (cell, numbers_to_be_rounded)

Om du har 3, 141597 i cell A1:

 = RUND (A1, 0) ger 3 som resultat = RUND (A1, 1) ger 3, 1 som resultat = RUND (A1, 2) ger 3, 14 som ett resultat = RUND (A1, 3) ger 3, 142 som ett resultat 

etc ...

Och för avrundning:

 = RUND (A1 + 1, 0) ger 4 som ett resultat 

och med tilläggets transitivitet

 = RUND (A1, 0) +1, ger också 4 som ett resultat 

Tack till Bruce Willix för detta tips.

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen