Excel - Raden, Rader, Kolumn, Kolumner Funktioner

Du har ett bord som heter MyTable (till exempel):

Infoga / Namn / Definiera ..... kolla alla rutorna i tabellen och definiera denna tabell som MyTable

I den här tabellen vill du veta, oavsett plats, och även om du flyttar markören:

  • Radnumret på bordets 1: a rad: = ROW (MyTable)
  • Kolumnnumret i den första kolumnen: = KOLUMN (MyTable)
  • Antal rader i tabellen: = ROWS (MyTable)
  • Antal kolumner som finns i tabellen: = COLUMNS (MyTable)
Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen