Excel-VBA - Kopiera / klistra in celler flyttar du sedan till nästa rad

Problem

Jag gör en frågeformulär. När frågeformuläret är klart vill jag kopiera svaren till ett annat kalkylblad och sedan återställa svaren till noll och fylla i frågeformuläret igen. Jag vill att nästa uppsättning data ska gå in i raden under föregående uppsättning samlade data. Jag kan kopiera intervallet till ett annat arbetsblad och återställa svaren men jag vet inte hur man tar den andra uppsättningen data och kopierar den till raden under föregående insamlade data.

Lösning

"Kopiera den till raden under föregående uppsamlade data."

  • Efter kopiering uttalande:
  •  Arbetsblad (destinationsbladnamn inom doublequotes) .cells (rader.count, "A"). End (xlup). Offset (1, 0) .pastespecial 

Tack till Venkat1926 för denna tips.

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen