Frontpanel ljudkontakter

Systemanvändare vet inte alltid var alla kablar är kritiska. Ibland uppträder svårigheter i att ansluta jackar till moderkortet. Generellt finns svårigheten i frontpanelen. Ljudanslutningen störs sedan. På grund av skillnaden i anslutningsboxen och moderkortet blir kablarna distraherade. I en sådan situation är det viktigt att använda moderkortshandboken för att kunna använda hårdvaran till sitt optimala. Etiketten visar läget för varje port. Kablar kan anslutas i enlighet därmed och ljudanslutningen fungerar som den ska. Således kommer det inte att hända några problem med frontpanelen på grund av bristande kunskap om hårdvara.

Det är ibland svårt att ansluta jackarna till moderkortets främre ljudpanel eftersom etiketterna varierar beroende på anslutningsboxen och moderkortet.

Här är några bilder som kan hjälpa dig:

De olika frontpanelens ljudkontakter

anslutningar

Tack vare Destrio5 för detta tips

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen