Loop för att konvertera pdf-filer till eps

Problem

Jag har en mapp som innehåller många pdf-filer som jag vill konvertera dem till .eps. Jag hittade hur man gör denna omvandling med kommandot:

 "pdftops -eps [fil] .pdf" 

Men hur man sätter upp en slinga för att utföra operationen på alla mina filer?

Från katalogen som innehåller PDF-filen

 för fil i * .pdf gör pdftops -eps "$ {file}" gjort 

Tack vare jipicy för detta tips

Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen