PowerPoint - Ändra antalet undos

Som standard är du begränsad till 20 undos (CTRL + Z)

  • För att ändra detta standardvärde
  • Klicka på Arkiv> Alternativ> Avancerat
  • I avsnittet "Redigeringsalternativ"
  • Ändra numret bredvid "Maximun antal undos"

  • Klicka på OK för att validera
Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen