Windows 8.1 - Så här ändrar du lyssningsporten för funktionen Fjärrskrivbord

I denna FAQ hittar du hur du ändrar standardlarmporten för funktionen Fjärrskrivbord.
  • Öppna registret (Kör> regedit).
  • Gå till: HKEY_LOCAL_MACHINE> System> CurrentControlSet> Kontroll> TerminalServer> WinStations> RDP-TCP
  • Välj " PortNumber " -knappen.
  • Klicka på Redigera-menyn> Ändra .
  • Välj " Decimal " -basen och ange det nya portnumret i fältet Värdesdata.

  • Spara dina inställningar och stäng registret.
Tidigare Artikel Nästa Artikel

Bästa Tipsen